KRYZA/KOMINOWA/200/STAL Το KRYZA/KOMINOWA/200/STAL αποτελεί χαλύβδινο στόμιο προστασίας (μούφα) από το συμπύκνωμα για χαλύβδινους σωλήνες Ø200

Κατασκευαστής

Διάμετρος εξαγωγής καυσαερίων (mm)

Τύπος