ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

KRATKI BIO-DECO/5L Το BIO-DECO/5L αποτελεί υγρό βιοαιθανόλης, χωρητικότητας 5 λίτρων και πρόκειται για 100% οικολογικό προϊόν.

Κατασκευαστής

Καύσιμη ύλη

Τύπος

Χωρητικότητα βιοκαυσίμου (lt)