Περιγραφή

Connection diameter (mm)                                         Απόδοση                     Καυσίμο

Ø150                                                                                           80                                      Ξύλο
Διαστάσεις LxDxH (cm)                                                Co

53 x 44.7 x 68.2                                                                        0.09 %
Διαστάσεις Γυαλιού LxHxTh (mm)                           Βάρος

490 x 495 x 4                                                                            135 kg
EN                                                                                          Εγγύηση

EN 13229                                                                                   10 χρονια

Particulate meter

56 mg/Nm3

Ισχύς

7 kW
Go to top
elGreek